Privacybeleid van Robbie de Jong ingaande op 25 mei 2018:

Voor zowel de korte als de langdurige trajecten, zoals workshops, trainingen en coaching, verwerk ik, Robbie de Jong, als coach en trainer uw persoonsgegevens volgens de voorschriften van de AVG wet.


De verwerkte persoonsgegevens kunnen het volgende bevatten:
– NAW-gegevens (inclusief geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en evt. bedrijfsnaam);
– Gezondheidsverklaring;
– Gegevens m.b.t. evaluatie van het 1-op-1 traject/training/masterclass/workshop.

Hierbij verklaar ik dat ik, vanwege beroepsgeheim, mijn uiterste best zal doen uw privacy te waarborgen. Dit houdt in dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens, waartoe onbevoegden geen toegang zullen hebben. Mocht ik om welke reden dan ook gebruik willen maken van uw gegevens, dan zal ik te alle tijden expliciet om uw toestemming vragen. Uw gegevens worden in principe alleen gebruikt voor het maken van bevestigingen, het delen van gewenste informatie, facturen en eventueel voor een evaluatieformulier. Op de factuur staan uw NAW-gegevens, de kosten van de training of workshop en een korte omschrijving van de training of workshop.

Ik bewaar uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, met een uiterlijke termijn van 10 jaren.

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over het privacy beleid van Robbie de Jong, kun je mij benaderen via mail: info@robbiedejong.nl