Via de belasting 

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden, die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.

Werkgever

Veel bedrijven hebben een budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling van de werknemers. Overleg met uw leidinggevende in hoeverre de organisatie een coachtraject gericht op burn-out preventie of stressmanagement hier ook onder vindt vallen. In de meeste gevallen nemen bedrijven de kosten volledig op zich.

u kunt ook een gesprek aangaan met de Arbodienst van het bedrijf. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts meestal graag mee. Zeker als het gaat om zaken als burn-out preventie, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject. De factuur wordt in dat geval naar de werkgever gestuurd, terwijl de inhoud van het traject tussen ons blijft.

Aftrekbaar voor Ondernemers / ZZP’ers

Als ondernemer of officieel geregistreerde ZZP’er kunt u zakelijke coaching aftrekken bij de belasting. De kosten vallen onder de post ondernemerskosten. Voor ondernemers en ZZP’ers zijn de tarieven aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Daarnaast is de omzetbelasting (21%) terug te vorderen bij de Belastingdienst.