Bevlogen personeel

Bevlogen personeel, wat is dat eigenlijk?

Je hoort het tegenwoordig steeds meer, bevlogen personeel. Maar wat is dat nu eigenlijk en waarom is het zo belangrijk? Onderzoek wijst uit dat bevlogen medewerkers zich gezonder, fitter en mentaal vitaler voelen. Ze zijn flexibel, kunnen goed omgaan met veranderingen en zijn productief. Bevlogen medewerkers verzuimen minder, maken minder fouten, zijn innovatief en bereid net dat stapje extra te zetten. Het zijn medewerkers die zich betrokken voelen bij de organisatie, een hoge werktevredenheid ervaren en minder vatbaar zijn voor werkstress.

Bevlogenheid is aanstekelijk voor de medemens. Bevlogen teams zorgen voor een goede omzet en een hoge klanttevredenheid. Dit leidt uiteindelijk voor meer winst voor uw organisatie, minder personeelsverloop en minder verzuimkosten.

Juist in deze tijd is het van groot belang om in medewerkers te investeren, maar vooral ook om ze te behouden. Momenteel is er in veel branches personeelstekort, mensen kunnen gemakkelijk van baan verwisselen. Hoe behoud je hen voor je organisatie? Hoe laat je zien dat je hun talenten waardeert? Ofwel…hoe houd je het personeel bevlogen?

Betrokkenheid en bevlogenheid

Betrokken personeel heeft hart voor de zaak en is verbonden met de gezamenlijke doelstellingen. Ze voelen zich betrokken bij het eindproduct en fungeren als ambassadeurs.  Betrokkenheid kan gezien worden als de mate waarin medewerkers zich inzetten voor de organisatie. Het zijn loyale medewerkers. Maar zijn betrokken medewerkers ook direct bevlogen? Nee, anders dan betrokkenheid, draait bevlogenheid meer op passie en toewijding hebben voor je vak en het werk dat je aflevert. Een bevlogen medewerker wordt gezien als iemand die volledig opgaat in zijn werk en erg enthousiast is. Bevlogen medewerkers willen zich graag ontwikkelen binnen hun vakgebied. Als medewerkers echter zowel bevlogen áls betrokken zijn binnen uw organisatie, is dat een gouden combinatie.

Bevlogen persoonlijke en organisatiewaarden.

Een heel belangrijk onderdeel van bevlogenheid en betrokkenheid is de organisatiecultuur. Een organisatiecultuur weerspiegelt het karakter van een bedrijf. Kenmerken van een gezonde organisatiecultuur is waardering, vertrouwen en veiligheid. Hiervoor zijn heldere organisatiewaarden van groot belang. Ze staan ook wel voor de identiteit van het bedrijf. Als de persoonlijke waarden van uw medewerkers aansluiten bij de organisatiewaarden, heeft dit effect op de bevlogenheid.

Maar in hoeverre zijn de organisatiewaarden helder voor uw medewerkers? Nog veel te vaak blijkt dat medewerkers niet of nauwelijks op de hoogte zijn van de organisatiewaarden óf dat ze op de werkvloer niet ervaren worden. Ook staan medewerkers zelf lang niet altijd stil bij hun eigen persoonlijke waarden en of deze aansluiten bij de organisatiewaarden.

Investeren in bevlogen en betrokken personeel begint bij het neerzetten van een goede bedrijfscultuur met heldere organisatiewaarden. Door deze goed neer te zetten kan er ook bij het aannamebeleid van personeel rekening mee gehouden worden.

Bevlogenheid en waardering

Naast heldere organisatiewaarden is waardering een groot onderdeel van bevlogen personeel. Waardering zit hem niet in het geven van complimentjes of een bonus aan het einde van het jaar. Het gaat vooral om je medewerkers serieus nemen en ze verantwoordelijkheid geven. Zorgen dat de kwaliteiten en talenten die ze bezitten gezien worden en hen hierin ontwikkelmogelijkheden geven en laten groeien. Laat ze doen waar ze goed in zijn, vergroot hun autonomie.

Krijgen bevlogen medewerkers geen burn-out?

Bevlogenheid staat dus grotendeels in relatie met het ervaren van werkgeluk. En zoals gezegd zijn bevlogen medewerkers veelal beter in staat om met werkstress om te gaan. Toch ligt ook bij hen het gevaar van een burn-out nog om de hoek. Het zijn immers medewerkers die vaak hard werken en bereid zijn dat stapje extra te doen. Het is dus van groot belang om binnen de organisatiecultuur aandacht te houden voor het thema stresspreventie en veerkrachtvergroting.

Bent u naar aanleiding van dit artikel nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden om bevlogenheid bij uw personeel te vergroten?

Kijk dan eens naar de workshop “wees wijs met waarden” of de teambuilding “sterk in je werk” die ik samen met mijn collega Anne-Corinne Boulan geef. Wij helpen je graag,

bron: https://acbtrainingen.nl/blog/